tabak

This tobaccoplant was totally eaten by slugs in spring, but it recovered. It didn’t become as high as normally could be expected, but it flowered and now, in fall, has formed seeds.

Deze tabaksplant is in het voorjaar volledig opgegeten door slakken, maar heeft zich hersteld. Hij is niet zo hoog geworden als verwacht, maar heeft gebloeid en heeft nu, in de herfst, zaad gevormd.

Advertisements