Yesterday, in the woods, I encountered a group of deer. I didn’t take a picture, I just stood there, frozen, like this puddle.

Gisteren, in het bos, kwam ik een groep herten tegen. Ik nam geen foto, ik stond daar alleen maar, bevroren, als deze plas.

plas02

Advertisements