web

web

WET WEB

water

Advertisements

grazing techniques/ graastechnieken

On a walk I encountered a flock of sheep, employed by the municipality, showing of their grazing techniques.

Tijdens een wandeling ontmoette ik een kudde schapen, in dienst van de gemeente, die hun graastechnieken toonden.